Tehniliste tingimuste väljastamine
  Projekti kooskõlastamine
  Hinnad
  Näidisvormid

 

 

 

 

 

 

   
 
Kooskõlastamine
Prindi
 
 

ELASA-le kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel AS Connecto Eesti (endine Eltel Networks AS).

AS Connecto Eesti poolt ELASA nimel osutatavate teenuste nimekiri:
Põhjalikum ELASA võrku puudutavate teenuste loetelu on leitav AS Connecto Eesti kodulehel.
 
Teenuste hinnad ning arvelduse kord on samuti toodud AS Connecto Eesti kodulehel.
 
NB! Maanteeametile (ja volitatud isikutele) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.
 
Info: elasa.haldus [at] connecto.ee©2009 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |  Harju 6, Tallinn 10130, Eesti |  Tel. 6310 555 |  info[at]elasa.ee 
 
 
Kvaliteetne kodulehekülg