Tehniliste tingimuste väljastamine
  Projekti kooskõlastamine
  Hinnad
  Näidisvormid

 

 

 

 

 

 

   
 
Kooskõlastamine
Prindi
 
 

ELASA-le kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel Eltel Networks AS.

Eltel Networks AS-i poolt ELASA nimel osutatavate teenuste nimekiri:
Täpsem ELASA võrku puudutavate teenuste loetelu on leitav Eltel Networks AS kodulehel.
 
Teenuste hinnad ning arvelduse kord on samuti toodud Eltel Networks AS kodulehel.
 
NB! Maanteeametile (ja volitatud isikutele) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.
 
Info: elasa.haldus [at] eltelnetworks.com©2009 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |  Harju 6, Tallinn 10130, Eesti |  Tel. 6310 555 |  info[at]elasa.ee