Kooskõlastamine

ELASA-le kuuluvat EstWin võrku haldab ja hooldab koostöölepingu alusel Eltel Networks AS.

Eltel Networks AS-i poolt ELASA nimel osutatavate teenuste nimekiri:
Täpsem ELASA võrku puudutavate teenuste loetelu on leitav Eltel Networks AS kodulehel.
 
Teenuste hinnad ning arvelduse kord on samuti toodud Eltel Networks AS kodulehel.
 
NB! Maanteeametile (ja volitatud isikutele) ning maaomanikele, kelle maal EstWin võrgu trass kulgeb, on kõik loetletud teenused tasuta.
 
Info: elasa.haldus [at] eltelnetworks.com