Tehniliste tingimuste väljastamine
  Projekti kooskõlastamine
  Hinnad
  Näidisvormid

 

 

 

 

 

 

   
 
Tehniliste tingimuste väljastamine
Prindi
 
 

EstWin elektooniliste side alased tehnilised tingimused väljastatakse tarbija/kliendi soovil ehitustegevuse planeerimiseks ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis.

Tehniliste tingimuste väljastamiseks vajaliku taotluse vormi leiab taotleja AS Connecto Eesti kodulehel aadressil - http://www.connecto.ee/ela-sa-estwin-vorgu-haldamine-ja-hooldamine/#1507211132422-7ed00d81-600f.
 
Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada paberkandjal originaal-allkirjaga posti teel aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus[at] connecto.ee
 
Tehnilised tingimused väljastab Connecto hiljemalt 30 päeva jooksul vormis määratud adressaadile.

©2009 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |  Harju 6, Tallinn 10130, Eesti |  Tel. 6310 555 |  info[at]elasa.ee 
 
 
www kujundamine