Tehniliste tingimuste väljastamine

EstWin elektooniliste side alased tehnilised tingimused väljastatakse tarbija/kliendi soovil ehitustegevuse planeerimiseks ELA SA liinirajatiste kaitsevööndis.

Tehniliste tingimuste väljastamiseks vajaliku taotluse vormi leiab taotleja Eltel kodulehel aadressil - http://www.eltelnetworks.com/et-EE/Eesti/Eltelist-lahemalt/Jarelevalve--/.
 
Nõuetekohaselt täidetud vorm tuleb esitada paberkandjana originaal allkirjaga posti teel aadressil Tuisu 19, 11314 Tallinn või digitaalallkirjaga e-posti aadressil elasa.haldus[at] eltelnetworks.com.
 
Tehnilised tingimused väljastab Eltel hiljemalt 30 päeva jooksul vormis määratud adressaadile.