EstWin arvudes

 

01. jaanuar 2017.a. seisuga on erinevate struktuurfondide toel valmis ehitatud 4162 km ulatuses EstWin lairibavõrku ja valminud on 81 objekti

       


 

Hange EstWin001
Ehitusaeg 2010-2011
Objektide arv 14
ehitatud kilomeetreid kokku 405 km
välja ehitatud ühenduspunkte 147
puudutatud KOV-ide arv 27
kogumaksumus 3 511 920 €
Finantseerimine
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (RIA)
RIA toetus (100%) 3 511 920 €

  


  

Hange EstWin002
Ehitusaeg 2011-2012
Objektide arv 17
ehitatud kilomeetreid kokku 786 km
välja ehitatud ühenduspunkte 285
puudutatud KOV-ide arv 55
kogumaksumus 7 089 552 €
Finantseerimine
Fond Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Haldaja Põllumajandusministeerium
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
PRIA toetus (90%) 6 366 415 €
ELA omafinantseering (10%) 723 137 €

 


  

Hange EstWin003
Ehitusaeg 2012-2013
Objektide arv 27
ehitatud kilomeetreid kokku 1 150 km
välja ehitatud ühenduspunkte 475
puudutatud KOV-ide arv 60
kogumaksumus 13 008 806 €
Finantseerimine
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Siseministeerium / regionaalminister
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
EAS toetus (85%) 11 033 320 €
ELA omafinantseering (15%) 1 975 486 €

 


 

Hange EstWin004
Ehitusaeg 2013-2014
Objektide arv 4
ehitatud kilomeetreid kokku 172 km
välja ehitatud ühenduspunkte 90
puudutatud KOV-ide arv 13
kogumaksumus 1 785 850 €
Finantseerimine
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Siseministeerium / regionaalminister
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
EAS toetus (85%) 1 517 972 €
ELA omafinantseering (15%) 267 878 €

 


 

Hange EstWin005
Ehitusaeg 2013-2015
Objektide arv 6
ehitatud kilomeetreid kokku 235 km
välja ehitatud ühenduspunkte 71
puudutatud KOV-ide arv 19
kogumaksumus 2 653 420 €
Finantseerimine
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Siseministeerium / regionaalminister

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Fond Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Haldaja Põllumajandusministeerium 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
EAS toetus 1 815 678 €
PRIA toetus 465 227 €
ELA omafinantseering (10%) 372 515 €

 


 

Hange EstWin006
Ehitusaeg 2014
Objektide arv 2
ehitatud kilomeetreid kokku 5 km
välja ehitatud ühenduspunkte 6
puudutatud KOV-ide arv 2
kogumaksumus 59 014 €
Finantseerimine
Fond Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Haldaja Põllumajandusministeerium
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
PRIA toetus (90%) 53 107 €
ELA omafinantseering (10%) 5 907 €

 


Hange EstWin007
Ehitusaeg 2014
Objektide arv 1
ehitatud kilomeetreid kokku 4 km
välja ehitatud ühenduspunkte 3
puudutatud KOV-ide arv 1
kogumaksumus 40 422 €
Finantseerimine
Fond Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond
Haldaja Põllumajandusministeerium
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
PRIA toetus (69%) 28 061 €
ELA omafinantseering (31%) 12 361 €

 

Hange EstWin008
Ehitusaeg 2015-2016
Objektide arv 9
ehitatud kilomeetreid kokku 1 319 km
välja ehitatud ühenduspunkte 584
puudutatud KOV-ide arv 72
kogumaksumus 17 536 355 €
Finantseerimine  
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)                    
RIA toetus (85%) 14 905 902 €
ELA omafinantseering (15%) 2 630 453 €

 


  

Hange EstWin009
Ehitusaeg 2016-2017
Objektide arv 7
ehitatavaid kilomeetreid kokku 935 km
planeeritud ühenduspunkte 326
puudutatud KOV-ide arv 64
kogumaksumus 12 748 401 €
Finantseerimine  
Fond Regionaalarengu fond
Haldaja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Riigi Infosüsteemi Amet (RIA)               
RIA toetus (85%) 10 836 139 €
ELA omafinantseering (15%) 1 912 626 €