Vaata kõiki avaldatud uudiseid
  Galerii

 

 

 

 

 

 

   
 
Vaata kõiki avaldatud uudiseid
Prindi
 
 

PRESSITEADE: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kuulutas välja esimese hanke

15.03.2010

Maapiirkondades ülikiire interneti baasinfrastruktuuri arendav Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus kuulutas välja esimese projekteerimis-ehitushanke EstWin 001 esimeste võrgurajatiste välja arendamiseks.
 

Käesoleva hankega soovib sihtasutus välja valida parimad terviklahenduste pakkumised avalikkusele kättesaadava elektroonilise sidevõrgu liinirajatiste projekteerimiseks ja ehituseks. Hange hõlmab fiiberoptiliste võrkude ja muude liinirajatiste rajamiseks vajalike geomõõdistustööde teostamist, tehnilise projekti koostamist, projekti kooskõlastamist ja maakasutuse seadustamist, materjalide hankimist ning ehitustööde teostamist. Hange koosneb seitsmest geograafiliselt eraldiseisvast projektist. Kõikide trasside kogupikkus on ca 400 km.

Olav Harjo, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse juhataja: „Esimese hanke välja kuulutamine on projekti EstWin avalöök. Oleme möödunud sügisest loonud meeskonna, kandnud võrgu Eesti kaardile ja nüüd asume valima projekteerijaid ja ehitajaid, kes kiire interneti asulatesse viiksid. Loodan väga, et hanke võitjad asuvad peale lume sulamist koheselt tööle ning suve lõpuks on kiire internet jõudnud juba esimestesse asulatesse.“

Olav Harjo toonitab, et projekti EstWin raames rajatakse lairibavõrk asulate keskustesse ja sealt edasi ehitavad juurdepääsuvõrgud ning paigaldavad vajalikud seadmed juba kohalikud sideettevõtjad.

Esimese hanke dokumente väljastatakse sihtasutuses ajavahemikul 15.-19. märtsini. Pakkumiste tegemise tähtaeg on 31. märts.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse asutati Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel Eesti Infotehnoloogia ja Telekommuniatsiooni Liidu (ITL) liikmete poolt 11. augustil 2009. aastal. Sihtasutuse eesmärk on ellu viia projekt EstWin. Aastaks 2015 peab olema valmis fiiberoptiliste kaablite võrk, mis jõuab kõikide asulateni Eestis. Selle tulemusena peavad 98% majapidamistest, ettevõtetest ja asutusest olema võrgule lähemal kui 1,5 km. Oma eesmärgi saavutamiseks peab sihtasutus järgneva viie aasta jooksul paigaldama üle 6000 km optilisi kaableid ning looma üle 1400 võrguühenduskoha.

Lisainfo: Olav Harjo, 6310 555 olav.harjo@elasa.ee Vaata ka veeb www.elasa.ee

©2009 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |  Harju 6, Tallinn 10130, Eesti |  Tel. 6310 555 |  info[at]elasa.ee 
 
 
Kodulehe loomine