Vaata kõiki avaldatud uudiseid
  Galerii

 

 

 

 

 

 

   
 
Vaata kõiki avaldatud uudiseid
Prindi
 
 

Juhan Parts: Kiire internet peab jõudma iga eestlaseni

25.02.2010

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsi ettepanekul kiitis valitsus täna heaks „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“ rakendusplaani aastateks 2010–2011. Käimasoleva ning järgmise aasta i
 

Valitsus kiitis heaks rakendusplaanis nimetatud kuus prioriteeti, milleks on: inimeste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste suurendamine; Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendamine; E-ärikeskkonna arendamine; avalike teenuste arendamine; E-ID laiaulatuslik kasutuselevõtt ning riigi infosüsteemide koosvõime suurendamine.

“Meie prioriteediks on jätkuvalt internetti kasutavate inimeste osakaalu suurendamine. Oluline on selle juures elanikkonna interneti kasutamise oskuste täiendamine ning internetikasutajate kaitstuse tagamine. Samuti on väga tähtis kiiret üle-eestilist internetti võimaldava EstWIN projekti kiire käivitamine, sest see aitaks luua uusi töökohti,“ sõnas majandus- ja kommunikatsiooniminister Parts.
 
Uued tegevused 2010. aastal on seotud eelkõige eurole üleminekuga ja kiire internetivõrgu rajamisega.
Samuti võttis valitsus teadmiseks majandus- ja kommunikatsiooniministri esitatud aruande Eesti infoühiskonna arengukava rakendusplaani elluviimisest 2009. aastal.
 
Eelneva rakendusplaani alusel finantseeriti EL struktuurivahendite toel ligi sadat projekti. Projekte oli väga erinevatelt elualadelt, hõlmates nii kultuuripärandi säilitamist, inimeste koolitamist, küberturvalisuse tõstmist kui ka uute e-teenuste loomist.

Lisainfo:
Aivo Lepp
MKM
Infoühiskonna talituse juhtivspetsialist
Telefon: 6 397 661
E-mail: aivo.lepp@mkm.ee

©2009 Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus |  Harju 6, Tallinn 10130, Eesti |  Tel. 6310 555 |  info[at]elasa.ee 
 
 
Kodulehe loomine